1 Mayıs 2015 Cuma

AX 2012 - Container

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda bazı dillerde ki"liste" yapısına denk gelen contaier yapısını inceleyeceğiz.

Container, aynı veya birbirinden farklı verileri tutma özelliğine sahiptir. Örnek olarak basit veri tipleri( int, str..), EDT ve TableBuffer'ları container içinde saklayabiliriz. Container içinde saklayamayacağız veriler ise objelerdir(örn class).

Bir container'ın deklerasyonu ise oldukça basittir ve aşağıdaki gibidir;

container  myContainer;

Container'ların sahip oldukları çeşitli fonksiyonlar(methods) vardır. Şimdi bu fonksiyonları ele alalım.

İlk olarak container'ımıza ilk verimizi ekleyelim -->

myContainer = conIns(myContainer,1,"DATA");

Burada 1 container'ın indeksini, DATA ise container'ın içine atacacağımız veriyi temsil ediyor.

myContainer = conIns( mycontainer,2, "IST"); burada container'ımızın 2. elemanına IST verisini atamış olduk.

container'ı doldururken aslında container'ın ikinci elemanının IST değil WOK olacağını fark edersek ne yapacağız.

Bunun için myContainer = conIns(myContainer,2,"WOK") yazarsak artık ikinci elemanımız WOK olmuştur. IST ise 3. elemanımız olmuştur. Yani otomatik olorak IST verisini bir geri kaydırmıştır.

Şimdi silme işlemine bakalım. Eklediğimiz IST verisini container'den silmeye çalışalım.

myContainer = conDel( myContainer,3,1); burada 3, kaçıncı elemandan itibaren silme işlemine başlayacağını, 1 ise kaç tane elemanın silineceğiniz gösteriyor bize

Sırada container'ın içinden bir değeri bulmak var. myContainer içinden WOK verisinin olup olmadığını öğrenmek istersek;

int myValue;

myValue = conFind(myContainer, "WOK"); 

myValue değişkenine WOK'un indeksini atamış olduk.

Peki herhangi bir indekste hangi veriyi sakladığımızı nasıl öğrenebiliriz? Örneğin myContainer'ın 2. elemanı nedir?

Bunun için conPeek() fonksiyonu mevcuttur.

Kullanışı ise conPeek(myContainer, 2); //2, indeks değerini  temsil ediyor.

conPeek(myContainer, 2); 
bunu info ile ekrana basarsak bize WOK değerini gösterecektir. Böylece conFind() fonksiyonunun da sağlamasını yapmış olduk.

Sıradaki fonksiyonumuz ise conPoke();

Bu fonksiyon bize container'ın içindeki değerleri update etme yani güncelleştirmemize olanak sağlar.

myContainer içindeki WOK değişkenini WORK yapmak istersek şöyle yapabiliriz.

myContainer = conPoke( myContainer, 2, "WORK");

böylece 2. değişkenimiz WORK olmuş oldu.

Son olarak container'ın içini boşaltmak istersek, myContainer = null; işlemini yapmamız yeterlidir.

İyi Çalışmalar,
Agit Can
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder